AKADEMİK KADRO

Birim Koordinatörü

Prof.Dr. Haluk ALKAN

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Program Koordinatörü

Prof.Dr. Halil İbrahim SARIOĞLU

İstanbul Üniversitesi

sarioglu@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Bilim Alanı Uzmanı

Prof.Dr. Mustafa DELİCAN

İstanbul Üniversitesi

(212) 440 00 00 – 11506

Özgeçmiş

Prof.Dr. Tekin AKGEYİK

İstanbul Üniversitesi

akgeyik@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11471

Özgeçmiş

Doç.Dr. Faruk TAŞCI

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Ders Veren Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Ahmet KALA

İstanbul Üniversitesi

akala@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11565

Özgeçmiş

Prof. Dr. Arzu TERZİ

İstanbul Üniversitesi

arzuterzi@mynet.com

(212) 4555700 – 15882

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA

İstanbul Üniversitesi

incekara@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11550

Özgeçmiş

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

İstanbul Üniversitesi

develi@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 28

Özgeçmiş

Prof.Dr. Arif YAVUZ

İstanbul Üniversitesi

(212) 440 00 00 – 11513

Özgeçmiş

Prof.Dr. Emine Figen ALTUĞ

İstanbul Üniversitesi

efigen@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11685

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ

İstanbul Üniversitesi

ore@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 00 – 15921

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mustafa BUDAK

İstanbul Üniversitesi

mustafa.budak@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof.Dr. Gülden ÜLGEN

İstanbul Üniversitesi

gulden@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof.Dr. Halil İbrahim SARIOĞLU

İstanbul Üniversitesi

sarioglu@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof.Dr. Mustafa DELİCAN

İstanbul Üniversitesi

(212) 440 00 00 – 11506

Özgeçmiş

Prof.Dr. Mustafa TEKİN

İstanbul Üniversitesi

mustafatek@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11151

Özgeçmiş

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN

İstanbul Üniversitesi

cezmi.eraslan@istanbul.edu.tr

(212) 440 19 64 – 10762

Özgeçmiş

Prof.Dr. Recep SEYMEN

Mimar Sinan Üniversitesi

rseymen@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Salim Ateş OKTAR

İstanbul Üniversitesi

oktarat@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11676

Özgeçmiş

Prof.Dr. Sedat MURAT

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Prof. Dr. Sefer ŞENER

İstanbul Üniversitesi

sefersener@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 15755

Özgeçmiş

Prof.Dr. Seyhun DOĞAN

İstanbul Üniversitesi

sdogan@istanbul.edu.tr

(216) 345 47 05 – 1449

Özgeçmiş

Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR

İstanbul Üniversitesi

sozdemir@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11500

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mustafa AYKAÇ

Kırklareli Üniversitesi

mustafaaykac@klu.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Şebnem ARIKBOĞA

İstanbul Üniversitesi

sebnema@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 01176

Özgeçmiş

Prof.Dr. Tekin AKGEYİK

İstanbul Üniversitesi

akgeyik@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11471

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ufuk BAKKAL

İstanbul Üniversitesi

ubakkal@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11017

Özgeçmiş

Prof. Dr. Veysel BOZKURT

İstanbul Üniversitesi

vbozkurt@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 19549

Özgeçmiş

Prof. Dr. Zeki PARLAK

Marmara Üniversitesi

Özgeçmiş

Prof. Dr. Levent ŞAHİN

İstanbul Üniversitesi

(212) 440 00 00 – 11480

levent.sahin@auzef.istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ergün EROĞLU

İstanbul Üniversitesi

eroglu@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Nagihan Oktayer IŞIKLAR

İstanbul Üniversitesi

noktayer@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11062

Özgeçmiş

Prof. Dr. Umut OMAY

İstanbul Üniversitesi

umutomay@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11489

Özgeçmiş

Doç. Dr. Halil TUNALI

İstanbul Üniversitesi

htunali@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Doç. Dr. Faruk TAŞÇI

İstanbul Üniversitesi

ftasci@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11624

Özgeçmiş

Doç. Dr. Kadir YILDIRIM

İstanbul Üniversitesi

kadiry@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11457

Özgeçmiş

Doç. Dr. Abdurrahman BOZKURT

İstanbul Üniversitesi

abdurrahman.bozkurt@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13123

Özgeçmiş

Doç. Dr. Selman YILMAZ

İstanbul Üniversitesi

selmany@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11607

Özgeçmiş

Doç. Dr. Fatih Mehmet SANCAKTAR

İstanbul Üniversitesi

sancaktar@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 15914

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ŞENOCAK

İstanbul Üniversitesi

hasansenocak@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11757

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Tülay AYDIN ÜNVER

İstanbul Üniversitesi

tulaydin@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 10852

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Leyla İŞBİLEN YÜCEL

İstanbul Üniversitesi

isbilen@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11660

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ILGAZ

İstanbul Üniversitesi

yilgaz@ristanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Betül BATIR

İstanbul Üniversitesi

bbatir@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13017

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Dilek İNAL

İstanbul Üniversitesi

inald@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13021

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hayrünisa ALP

İstanbul Üniversitesi

hyralp@istanbul.edu.tr

(212) 440 03 45

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ö.Kürşad KARACAGİL

İstanbul Üniversitesi

o.karacagil@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ERDEM

İstanbul Üniversitesi

nilerdem@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 11989

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Erhan GÜLLÜ

İstanbul Üniversitesi

ramazan.gullu@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜRLEK

İstanbul Üniversitesi

mehmet.gurlek@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Naim ÇİÇEKLER

İstanbul Üniversitesi

acicekler@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYGÜNEŞ

İstanbul Üniversitesi

mehmet.aygunes@istanbul.edu.tr

(212) 4555700 – 15953

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜLER

İstanbul Üniversitesi

mehmetguler@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Murat ELMALI

İstanbul Üniversitesi

melmali@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Feryal KORKMAZ

İstanbul Üniversitesi

fkorkmaz@istanbul.edu.tr

(212) 4555700 – 15868

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Şenol KURT

İstanbul Üniversitesi

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Emre ERKAL

İstanbul Üniversitesi

zerkal@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11780

Özgeçmiş

Okt. Dr. Öznur GÜLDEN

İstanbul Üniversitesi

oznur.gulden@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 26121

Özgeçmiş

Okt. Dr. Seval ERGÜDER

İstanbul Üniversitesi

(212) 4400000

Özgeçmiş

Okt. Ahmet PEKŞEN

İstanbul Üniversitesi

(212) 4400000

Özgeçmiş

Okt. Esra KAYA

İstanbul Üniversitesi

(212) 4400000

Özgeçmiş

Okt. Nalan TUR

İstanbul Üniversitesi

(212) 4400000

Özgeçmiş

Okt. Pınar KAYA OKBAY

İstanbul Üniversitesi

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Halil YILDIZ